hogwarts online
přihlašování
 
Přihlašovací jméno:
Heslo:
 
Registrace uzavřena!
Prošvihli jste ji?
 
Jste dočasně zneaktivnění a chcete zpět na hrad?
Podejte si žádost o obnovení
 
Zapomněli jste ID nebo heslo?
 
     
kdo je online
 
> Amellia Hellison
> Angelina Darkness
> Ankaret Riannon Sarkany
> Annie Helene Green
> Any Dawson
> Arietty Liella Minette
> Arnika Roztodivná
> Bibi Anne
> Claps Craps
> Ema Talia
> Emma Anet Laufey
> Filius Orionis
> James Denny Freedom
> Lassie Castleton
> Lily Starling
> Mara Flycatcher
> Maya Prinz
> Petronela Uječená
> Princess Star
> Rhea De Morgan
> Valerie Torres
 
     
  Pobertův plánek  

U Tří košťat
   Hostinec je prázdný.
 

Soubojový klub
   Bez výzev.
 
     
dnešní oslavenci
 
Dnes slaví narozeniny Aváček de Hillson ::
 
     
 
 
     
ŠKOLnÍ ŘÁD

Tento předpis je závazný pro všechny obyvatele Světa kouzel. Nedodržováním či porušováním tohoto řádu se dotyčný/á bude zodpovídat Vedení školy! Neznalost neomlouvá! Veškeré dotazy a nejasnosti ohledně výkladu Školního řádu nechť jsou směřovány Vedení školy.1. Úvodní ustanovení

1.1
Hogwarts.cz je rozsáhlý projekt Světa kouzel, založeného původně na sérii knih o Harrym Potterovi anglické spisovatelky Joanne Kathleen Rowling a tvořícího jedinečnou internetovou komunitu. Je to výsledek spojení několika na sobě (ať již částečně, či plně) závislých projektů do jednoho ohromného celku, který se dále zcela samostatně rozvíjí.

1.2.
Hlavní část projektu představuje Škola čar a kouzel, jejíž tradice se datuje od roku 2002. Další částí projektu je Denní věštec, (stejně jako ve světě HP) nezbytný to kouzelnický tisk, Příčná ulice, kde je možno nakoupit školní pomůcky i jakékoli předměty denní či dlouhodobé potřeby, Prasinky, skýtající možnost relaxace či získání brigády, či Godrikův Důl, kde je možnost zakoupení kouzelnického sídla. Na činnost školy a dění v kouzelnickém světě dohlíží Ministerstvo kouzel.

1.3.
Hogwarts.cz nabízí možnost dvojí registrace. Záleží na dotyčném zájemci, kterou si zvolí. Může se registrovat jako student, či jako zaměstnanec.

1.4.
Úkolem studenta je sbírat body pro svou kolej. Studenti jsou povinni si po přihlášení zakoupit pomůcky do školy. Jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali svou kolej. Jejich cílem je bez podvádění získat největší počet bodů. Kolej, která má na konci školního roku nejvyšší počet bodů, získá "Školní pohár". Nezapomeňme však, že body zde nejsou to nejdůležitější. Účelem zde je zábava.

1.5.
Úkolem zaměstnance je řádně vykonávat své zaměstnání, za což dostává plat v kouzelnické měně.

1.6.
Kterýkoliv člen Světa kouzel se může zapojit do soutěže o největšího boháče, zaměstnanci si později mohou zakoupit sídlo v Godrikově Dole.


2. Registrace

2.1.
Při registraci je nutno zadat povinné registrační údaje - kouzelnické jméno (platí zde stejné podmínky, jako v každodenní realitě - jméno bude mít minimálně dvě, maximálně tři části a je zakázáno používat jména či části jmen hrdinů z knih J. K. Rowlingové), datum narození a e-mail.

2.2.
Registrace pro studenty se otevírá vždy v dobu určenou ředitelem školy. Na základě řádného vyplnění přihlášky včetně vstupní eseje rozhodne vedení školy o přijetí, či nepřijetí. Rozhodnutí obdrží studenti na zadaný e-mail. Po přijetí následuje Zařazovací slavnost, kde jsou všichni studenti zařazeni do kolejí. Není nutné, aby se každý student účastnil této slavnosti osobně. O zařazení studenta do koleje rozhoduje Moudrý klobouk a jeho rozhodnutí je neměnné. Přijmutí mimo registrační období není možné.

2.3.
Žadatel o místo profesora vyplní formulář ve Středisku kouzelnických profesí na Ministerstvu kouzel, který se odešle Inspektoru výuky, případně jinému zodpovědnému zaměstnanci. Ten dotyčného zájemce posléze vyrozumí o úspěšnosti žádosti. Registrace se otevírá v okamžiku, nastane-li potřeba příjmu nových zaměstnanců.

2.4.
O přijmutí ostatních zaměstnanců rozhoduje ředitel školy.

2.5.
Při přestupu stávajícího studenta do zaměstnaneckého poměru platí podmínka úspěšného složení zkoušek OVCE na naší škole. U stávajících zaměstnanců školy zkoušku nahrazují dvě absolvované zkoušky CKÚ.

2.6.
Je zakázáno se současně registrovat vícekrát!!! Kdo tak učiní, bude okamžitě vyloučen, a současně s tím mu bude zablokována IP adresa.
V případě existence dřívější již nepoužívané postavy v minulosti, je zakázáno se na ní odvolávat nebo si přeposílat její dřívější majetek, a to i přes jiné osoby.

2.7.
Změna základních registračních údajů - jména, pohlaví a data narození není standardně možná!!! Při případném překlepu ve jméně či datu je možno nejpozději do měsíce po registraci kontaktovat Vedení školy.

2.8.
Změna dalších registračních údajů - kraje, ICQ, WWW, emailu, zájmů či hesla - je plně v možnostech dotyčného uživatele. Úprava je možná po přihlášení.

2.9.
Při ztrátě uživatelského jména či hesla je nutné zadat do kolonky "Zapomněli jste ID nebo heslo?" e-mail vyplněný při registraci, kam pak dorazí údaje dotyčné osoby.

2.10
Registrovat se také může již smazaný student nebo profesor ve stejných termínech jako ostatní nově registrovaní s tím, že se mu zachová původní jméno. Podmínky jsou popsané při registraci.


3. Všeobecná ustanovení

3.1.
Každý hráč může mít na hradě pouze 1 aktivní postavu.

3.2.
V celém objektu školy platí přísný zákaz používání vulgárních slov.

3.3.
V prostorách školy není z pochopitelných důvodů přijatelná propagace fašismu, rasismu, terorismu a podobných hnutí, stejně tak jako propagace drog, násilí, alkoholu, cigaret a podobně. Jsme výběrová škola pro mladé nadějné čaroděje, pochybné záležitosti mudlovského světa necháváme za hradbami hradu.

3.4.
Ve Velké síni platí zákaz pořvávání (používání Caps Lock). Tento zákaz se nevztahuje na profesory, primuse a prefekty, kteří tak mohou využít v nutných případech. Popis děje je možno uzavírat mezi dva +. Rovněž platí přísný zákaz tapetování (odesílání jednoho příspěvku vícekrát) a opakování jednoho znaku více než pětkrát za sebou.

3.5.
Pro studenty platí zákaz uzavírání sňatků v celém Světě kouzel. Důvod je jednoduchý, jakožto studenti jsou nezletilí.

3.6.
Pro studentstvo platí, že je podřízeno veškerému profesorskému sboru a zejména Vedení školy.

3.7
Studenti a zaměstnanci si vzájemně vykají. Student oslovuje profesora či zaměstnance titulem a jménem, zaměstnanec oslovuje studenta slečno/pane a jménem, oslovovat zdrobnělinami či přezdívkami je zakázáno. Studenti si mezi sebou tykají, u zaměstnanců toto platí až po vzájemné dohodě.

3.8.
Pro studenty platí zákaz zakládání firem a různého druhu podnikání, při kterém by se snažili získat peníze jiným způsobem, než je stanoveno níže.

3.9.
Zneužití a nenahlášení chyby v systému hradu bude přísně trestáno.

3.10.
Přihlašování do hry s použitím prostředků umožňujících anonymní surfování po internetu je zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být potrestáno smazáním postavy.

3.11.
Je přísně zakázáno využívat kdekoliv na hogwarts.cz vlastní skripty bez výslovného souhlasu a vědomí vedení školy (například pro zautomatizování opakujících se úkonů, apod.).

3.12.
Je zakázáno vydávat výstupy všech forem umělé inteligence (AI) za vlastní dílo. V případě jejího využití je nutné na tuto skutečnost a míru výslovně upozornit.

4. Funkce

4.1.
Funkce prefekta je základní hodnotovou funkcí mezi studentstvem. Prefekt je výše postavený student koleje, jenž se podílí na udržování chodu koleje. Náplní jeho funkce je především pomoc novým studentům, kterým je povinen kdykoli poradit ve věcech, které jsou pro nováčky neznámé. Je podřízen primusovi a řediteli koleje, jejichž rozhodnutí a pokynů dbá a dodržuje. Prefekt se automaticky stává členem Studentské rady. Prefekt dohlíží na chování studentů ve Velké síni a v případě porušení Školního řádu některým z nich má pravomoc narušitele pořádku vyhodit na určitou dobu z hradu. Student ve funkci prefekta jde příkladem ostatním, pokud toto nečiní, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí ředitele koleje zbaven funkce. Prefekty vybírá vždy na začátku školního roku ze studentů 1. až 7. ročníku ředitel koleje, schvaluje ředitel školy.

4.2.
Funkce primuse je nejvyšší hodnotovou funkcí mezi studentstvem. Primus je nejvýše postavený student koleje, jenž se společně s prefekty a ředitelem koleje podílí na chodu koleje. Náplní jeho funkce je především komunikace mezi ředitelem koleje a kolejí samotnou. Primus přiděluje hesla do kolejní zasedačky. Je podřízen přímo řediteli koleje, dbá jeho rozhodnutí a pokynů a dodržuje je. Primus se automaticky stává členem Studentské rady. Primus dohlíží na chování studentů ve Velké síni a v případě porušení Školního řádu některým z nich má pravomoc narušitele pořádku vyhodit na určitou dobu z hradu. Má pravomoc totéž učinit i s prefekty. Jestliže prefekt jde příkladem ostatním studentům, jde primus příkladem všem prefektům. Rozhodnutí primuse platí pro všechny studenty dané koleje. Pokud primus neplní své povinnosti a pokyny uložené ředitelem koleje, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí ředitele koleje zbaven funkce. Primuse vybírá vždy na začátku školního roku ze studentů 1. až 7. ročníku ředitel koleje, schvaluje ředitel školy.

4.3.
Funkce pokladníka je zvláštní hodnotovou funkcí. Pokladníky má každá kolej dva. Jedním se stává automaticky primus koleje. Druhého pokladníka jmenují prefekti a primus. Je mu přidělena kolejní pokladna v Gringottově bance na Příčné ulici. Jejich úkolem je spravovat kolejní finance, o jejichž použití rozhoduje studentstvo koleje v čele s primusem a prefekty. Zpřístupnění pokladny provádí ředitel školy. V případě zneužití pravomocí je podána žádost řediteli školy na zbavení pokladníka funkce. Všichni studenti koleje mají přehled o pohybech na kontě vlastní koleje.

4.4.
Funkce profesora je základní hodnotovou funkcí ve Škole čar a kouzel. Profesor je postaven výše, než kterýkoliv student, sám je ovšem podřízen Vedení školy. Při přijetí je mu automaticky přidělen kabinet, ve kterém si smí hospodařit pouze on sám a kde může odpovídat na dotazy studentů či kolegů. Po přijetí se stává Mladším profesorem, pokud se osvědčí, je mu přidělen titul Profesor. Profesor může vydat povolení pro vstup do oddělení s omezeným přístupem v knihovně, souvisí-li to s jeho předmětem. Pokud profesor spatřuje v jednání některého studenta porušování Školního řádu, má právo udělit mu Školní trest. Rovněž může kdykoli zadat neplánovaný test či mimořádný úkol. Profesor nesmí žádnou ze svých pravomocí zneužívat, pokud se tak stane, hrozí mu až vyloučení ze Světa čar a kouzel. Profesor se může zapisovat do seminářů svých kolegů a tím si zvyšovat svou kvalifikaci. Dále má profesor možnost účastnit se soutěží, které nevypsal on sám, ale pouze za finanční odměnu.

4.5.
Funkce ředitele koleje je vyšší hodnotovou funkcí ve Světě čar a kouzel. Ředitel koleje je odpovědný za chod dané koleje, je nadřízen všem svým studentům, prefektům a primusuvi. Určuje rozmístění klíčů od kolejního kumbálu. Rozhoduje o bytí každého studenta své koleje. Ředitel koleje nesmí nadržovat žádné koleji, případné zneužití jeho pravomocí bude projednáno vedením školy.

4.6.
Funkce inspektora výuky je zvláštní hodnotovou funkcí. Tato osoba je pověřena kontrolou učiva. Po celý školní rok kontroluje výklady ve třídách a v případě vysoké kvality učiva může příslušnému pedagogovi přidělit prémie. Za opožděné odevzdávání výkladů, pozdní opravování domácích úkolů či nízkou kvalitu výuky může udělit dotyčnému pedagogovi pokutu v různé výši. Inspektor výuky má rovněž na starosti personalistiku, tedy přijímání nových uchazečů na profesorský post.

4.7.
Funkce ředitele školy je nejvyšší hodnotovou funkcí školy. Předsedá Vedení školy, kde má poslední slovo a právo Veta. Má rovněž reprezentační charakter, jedná za školu na Ministerstvu kouzel, při delegacích, soutěžích. Má na starosti správu hradu a personální obsazení jeho vedení. Rozhoduje o vylučování studentů.

4.8.
Funkce knihovnice / knihovníka je zvláštní hodnotovou funkcí, stojící mimo výukovou strukturu školy. Je jakýmsi pomocníkem studentů v jejich studiu. Knihovnice má na starosti Školní knihovnu a nese za ni plnou odpovědnost. Třídí svazky knih tématicky do skupin, dle vyučovaných předmětů, vybírá knihy určené do oddělení s omezeným přístupem, kontroluje potvrzení profesorů do tohoto oddělení. Shromažďuje sepsané knihy, pročítá je a přidává je do knihovny. Knihovnice má v knihovně vlastní kancelář, kde je možné klást otázky, na které knihovnice odpoví. Knihovnice taktéž rozesílá upomínky a vymáhá knihy od studentů, kteří je včas do knihovny nevrací. V případě pozdního odevzdání vypůjčené knihy je v její pravomoci vybrat od studentů poplatek za zpoždění.

4.9.
Funkce kolejního ducha je zvláštní hodnotovou funkcí. Náplní jeho funkce je především udržení správné atmosféry uvnitř koleje i školy. Má přístup do koleje a body, jež získá jsou přičítány k bodům celé koleje. Duch může vypracovávat soutěže a navštěvovat semináře, předměty řádné výuky jsou mu však zapovězeny. Je podřízen řediteli koleje, dbá jeho rozhodnutí a pokynů a dodržuje je. Každá kolej může mít pouze jednoho kolejního ducha, vybírá ho ředitel koleje.

4.10.
Funkce famfrpálového kapitána je zvláštní hodnotovou funkcí. Famfrpálový kapitán dohlíží na průběh tréninků a zápasů, kterých se sám může aktivně účastnit. Má pravomoc vykazovat hráče své koleje z postu, ve svém držení má klíče od školní Apatyky a vpouští do ní nemocné studenty, taktéž se stará o kolejní famfrpálovou výbavu. Famfrpálového kapitána jmenuje ředitel koleje.

4.11.
Funkce kolejního správce obrazárny je zvláštní hodnotovou funkcí. Stará se o určené sekce Školní obrazárny a zodpovídá za ně. Kolejního správce obrazárny navrhuje ředitel koleje a schvaluje školní správce obrazárny.

4.12.
Funkce průvodce je zvláštní hodnotovou funkcí. Průvodce má na starosti Zakázaný les, do nějž pořádá výpravy pro ostatní obyvatele hradu (celkově min. 3/měsíc). Koho do lesa vezme a koho ne, záleží čistě na jeho vůli. V Zakázaném lese platí průvodcovo slovo a ostatní se musí řídit dle jeho pokynů. Průvodce má vlastní kancelář a jeho povinností je upořádat minimálně jednou měsíčně veřejnou výpravu.

4.13.
Funkce pracovníka Příčné ulice je zvláštní hodnotovou funkcí. Pracovník PU má na starosti Příčnou ulici a fungování obchodů v ní. Stará se také o sortiment v Příčné ulici. Pracovník Příčné ulice má vlastní kancelář.

4.14.
Funkce redaktora Denního věštce je zvláštní hodnotovou funkcí. Přispívá do tradičního kouzelnického tisku minimálně jedním článkem do měsíce, za což dostává od Šéfredaktora Denního věštce plat.

4.15.
Funkce koordinátora zkoušek je zvláštní hodnotovou funkcí. Stará se o termíny a bezproblémový průběh přihlašování na zkoušky, kontroluje jednotlivá zadání, je zodpovědný za včasné a kvalitní ohodnocení zkoušek jednotlivými profesory. Zajišťuje vedení zkoušek z předmětů, jež nejsou aktuálně aprobované žádným profesorem. Udílí výplaty za vedení zkoušek.


5. Studentská rada

5.1.
Studentská rada je aparát zřízený s úmyslem nabídnout studentské veřejnosti prezentovat své názory v ucelené, sjednocené formě. V radě mají právo a povinnost zasedat pouze primusové a prefekti jednotlivých kolejí. Studentská rada slouží k projednávání stížností, názorů, návrhů, postojů a dotazů studentů. Výstupem Studentské rady jsou prohlášení v Exedře. Vedením školy jsou projednána a je na ně tamtéž reagováno. Výstupy a pravomoci Studentské rady:

  • Navrhování studentů na vyznamenání, speciální ohodnocení, trest, vyloučení
  • Navrhování profesorů na totéž
  • Návrhy na změny koncepce školy a její vylepšení
  • Návrhy na studentské aktivity a společné záležitosti kolejí
  • Schvalování školních spolků
  • Udělování zvláštního řádu obyvatelům hradu za tvoření kouzelnické atmosféry na škole
Studentská rada není určena k vedení školy a jejím výstupem jsou NÁVRHY, které budou předloženy vedení školy. Vedení školy má plné právo návrh nepřijmout či pozměnit.


6. Výukový řád

6.1
Výuka na Hogwarts probíhá ve dvou základních formách – ve formě pravidelné výuky a ve formě seminářů. Jak semináře, tak hodiny pravidelné výuky jsou realizovány formou výkladů. Každý výklad, ať už seminář nebo pravidelná výuka, je vázán ke konkrétnímu dvoutýdennímu termínu, který začíná pondělím a končí v neděli o dva týdny později.

6.2
Školní rok na Hogwarts trvá něco málo přes čtyři měsíce, z čehož plyne, že jednomu kalendářnímu odpovídají dva školní. První školní rok začíná začátkem září a končí v polovině ledna, druhý pak začíná povětšinou začátkem února a končí přibližně v polovině června.

6.3
Školní rok se dělí na dvě pololetí po čtyřech výkladech – celý školní rok tedy tvoří osm výkladů (u studentů zapsaných ke zkoušce OVCE pak pouze šest). U pravidelné výuky navazuje na osmý termín sedmidenní období, během nějž mohou studenti dokončit a odevzdat své závěrečné eseje.

6.4 Pravidelná výuka
Každý student Hogwarts musí navštěvovat minimálně jeden předmět pravidelné výuky, jinak bude ze školy vyloučen. Cena za přihlášení do předmětu na celý školní rok je jeden galeon. Z předmětu se lze i odhlásit, galeon investovaný do jeho přihlášení se však nevrací.

6.5
Na pravidelnou výuku mají studenti povinnost docházet ve školní uniformě.

6.6
Na konci každé hodiny pravidelné výuky je zadán řádný domácí úkol, který je pedagogem oznámkován a bodově ohodnocen. Termín na jeho vypracování je 14 dní, tzn. do začátku příští hodiny. Délka úkolu je standardně 2,5 až 5 palců (přibližně ¼–½ strany A4). Vypracování úkolu student vkládá přes tlačítko "vložit úkol" ve svém pokoji. Odevzdávání úkolu kteroukoli jinou cestou je výslovně zakázáno.

Vypracování domácího úkolu se hodnotí následovně:
– Vynikající (15 bodů)
– Dobré (10 bodů)
– Přijatelné (5 bodů)
– Slabé (2 body)
– Hrozné (0 bodů)

Za výjimečně dobrou práci může profesor udělit bonusové body. V případě, že student úkol neodevzdá včas a neomluví se, dostává automaticky známku Troll (-10 bodů). Toto hodnocení může získat i v případě, dopustí-li se v úkolu kopírování či využití AI bez uvedení zdroje. V případě vícenásobného výskytu trollů může vyučující profesor studenta ze svého předmětu vyloučit.

6.7 Omluvy
Z vypracování řádného domácího úkolu je možné se s patřičným důvodem omluvit, ale pouze dvakrát za školní rok a pouze před termínem odevzdání. Student o omluvu žádá v adminu a má-li na ni právo, je mu udělena automaticky. Omluvené řádné úkoly lze doplnit, vždy však pouze do 14 dnů od udělení omluvy (pro doplňování úkolů z 8. termínu je lhůta kratší, neboť úkol nelze vložit po termínu odevzdání závěrečných prací). Za doplněné omluvené úkoly není možné získat bonusové body. Doplněním omluveného úkolu studentovi nevzniká nárok na novou omluvu.


Úkoly v době zmražení či pozdního přihlášení do výuky jsou omluveny automaticky a nepočítají se do limitu počtu omluv. Zameškané úkoly lze doplnit, vždy však pouze do 14 dní od rozmražení se / přihlášení se na předmět (pro doplňování úkolů z 8. termínu je lhůta kratší, neboť úkol nelze vložit po termínu odevzdání závěrečných prací). Za doplněné zameškané úkoly je možné získat bonusové body.

6.8
Vypracování mimořádných úkolů je pro studenta vždy nepovinné, nelze z nich tedy získat známku Troll ani vyloučit studenta z předmětu v případě jejich nevypracovávání. Mimořádné úkoly nelze omluvit. Zameškané mimořádné úkoly lze doplnit, vztahují se na ně stejná pravidla jako na zameškané řádné úkoly (viz bod 6.7)

6.9
V polovině školního roku (na začátku 5. termínu) je zadána závěrečná ročníková práce. Její rozsah je větší než u normálního úkolu, standardně 9 palců (přibližně 1 strana A4), a na jejím vypracování závisí postup do vyššího ročníku. Pouze student, který má vypracovány alespoň 4 běžné domácí úkoly a dobře vypracuje ročníkovou práci (dostane lepší známku než S, H nebo T), dostane z příslušného předmětu známku na vysvědčení. Pokud student dostane z eseje známku S, pak ve výjimečných případech známku na vysvědčení obdržet může, je to ovšem podmíněno jeho jinak vynikající celoroční prací v daném předmětu.

6.10
Postup studenta do vyššího ročníku je podmíněn dobrou známkou na vysvědčení alespoň z jednoho předmětu pravidelné výuky. Dobrou známkou se rozumí V, D, nebo P.

6.11 Semináře
Semináře nejsou řetězem na sebe navazujících lekcí jako pravidelná výuka, nýbrž pouze oddělenými přednáškami na dané téma. Semináře jsou vypisovány ve stejných termínech, jako jsou termíny pravidelné výuky.

6.12
Semináře mohou navštěvovat nejen studenti, ale i všichni zaměstnanci školy. Místo bodů získávají body vzdělání, jež zvyšují jejich kvalifikaci.

6.13
Každý seminář má svůj originální název a v jednom termínu není vypsán více než jednou. Tentýž seminář však může být opakovaně otevřen v termínu jiném.

6.14
Každý seminář je stejně jako hodiny pravidelné výuky zakončen domácím úkolem, který je oznámkován a bodově ohodnocen přesně jako úkoly z pravidelné výuky (viz bod 6.6). Bonusové body se u seminářů neudílejí.

6.15
Semináře jsou čistě dobrovolné a za zápis na seminář se platí 3 srpce. Z domácího úkolu na seminář se nelze omluvit, ani se nelze ze semináře odhlásit. V jednom termínu se lze přihlásit nejvýše na tři semináře.


7. Zkoušky

7.1.
Zkoušku z daného předmětu může vypsat pouze zaměstnanec s momentálním statusem profesora, který má na tento předmět aprobaci. Je-li profesorů s aprobací na předmět více, může si zkoušený vybrat, u kterého vyučujícího chce zkoušku skládat. Není-li na hradě aktuálně žádný profesor s aprobací z daného předmětu, je vedoucí zkoušky vybrán ze členů profesorského sboru koordinátorem zkoušek, který tak činí na základě individuální dohody s kandidátem zkoušky.

7.2. NKÚ
V pátém ročníku student skládá zkoušky NKÚ. Úspěšné absolvování zkoušek je podmínkou pro možnost postupu do dalšího ročníku a taktéž pro vykonání závěrečné studijní zkoušky OVCE v ročníku sedmém. V šestém ročníku je možno dodatečně vykonat další zkoušky NKÚ z dobrovolných předmětů dle volby studenta. Rozsah zkoušky doporučený Ministerstvem kouzel je 26 palců a v jednom ročníku je možné absolvovat max. 5 zkoušek NKÚ, maximální celkový počet složených NKÚ je tedy 10.

7.3. OVCE
Na zkoušky OVCE se může přihlásit student 7. ročníku, který již úspěšně absolvoval zkoušky NKÚ. Z důvodu náročnosti zkoušek a splnění podmínky uzavřené klasifikace je 7. ročník pro studenty přihlášené ke zkouškám OVCE zkrácen pouze na 6 termínů. Do konce 6. termínu je nezbytné odevzdat alespoň jednu závěrečnou esej a uzavřít kompletně jeden předmět, který zajistí úspěšně završení 7. ročníku studia a povolí přístup ke složení zkoušek OVCE. Zbývající eseje mohou studenti odevzdávat až do 9. termínu výuky.

7.4.
OVCE se mohou skládat z předmětu, který již byl absolvován minimálně na 2. stupni nebo na něm bude absolvován v roce skládání zkoušek OVCE. Návaznost tohoto předmětu na NKÚ není povinná. Každý kouzelník skládá za svůj život pouze jedny zkoušky OVCE. Je třeba mít na paměti, že jde o zkoušky závěrečné, které by měly být psány důsledně, neboť jsou vizitkou kouzelnické úrovně, jíž čaroděj v průběhu svého studia dosáhl.

7.5.
Vlastní zkouška se skládá z těchto částí:
a) písemná "conscientia" - provádí se formou vytvoření prezentace na zadané téma předmětu, čas na vypracování je 1 měsíc
b) ústní "oratio" před komisí, skládající se z: 
   aa) "propugnatio" - ústní obhajoba conscientia
   bb) "cogito" - odpovědi na položené otázky křížem krážem daným předmětem

7.6.
Komise je tvořena zkoušejícím profesorem a dvěma přísedícími profesory. Absolvujícímu studentu je vystaven diplom a stává se dospělým kouzelníkem. Na základě svého rozhodnutí poté nastoupí do pracovního poměru či pokračuje v doplňkovém rozšiřujícím studiu.

7.7. CKÚ

Zkoušky CKÚ jsou přístupné zaměstnancům školy a studentům rozšiřujícího studia. Během jednoho školního roku mohou studenti rozšiřujícího studia skládat až 4 certifikace, avšak pouze z předmětů s vystudovaným alespoň 1. stupněm. Zaměstnanci mohou skládat během školního roku 2 certifikace, ovšem z libovolného předmětu bez nutnosti dřívějšího studia. Rozsah zkoušky doporučený Ministerstvem kouzel je 26 palců.

7.8. KOZA

Zkouška KOZA je určena studentům od 7. ročníku rozšiřujícího studia výše a zaměstnancům hradu. Jde o zkoušku dobrovolnou, kterou může čaroděj skládat jen jednou za svůj kouzelnický život. Zkoušku KOZA je možné skládat pouze z předmětu náležícímu do skupiny profesní dráhy u níž kouzelník dosáhl sedmého stupně.

7.9.
Pokud se student rozhodne zkoušku nepodstoupit, ale splní standardní podmínky výuky, postupuje beze změn dále ve studiu. Studenti přihlášení na zkoušku KOZA mají v běžné výuce plných 9 výukových termínů.

7.10.
Průběh zkoušky KOZA se shoduje s organizací zkoušek OVCE, skládá se tedy z těchto částí: 
a) písemná "conscientia" - provádí se formou vytvoření prezentace na zadané téma předmětu, čas na vypracování je 1 měsíc 
b) ústní "oratio" před komisí, skládající se z:
   aa) "propugnatio" - ústní obhajoba conscientia 
   bb) "cogito" - odpovědi na položené otázky křížem krážem daným předmětem 

7.11.

Zaměstnanci, kteří chtějí skládat zkoušku KOZA, musí mít v době zápisu ke zkoušce složeno alespoň 6 CKÚ, každé v jiném školním roce. Pro studenty, kteří nastoupí do zaměstnaneckého poměru v průběhu rozšiřujícího studia, platí od dané chvíle totožná zaměstnanecká podmínka.

7.12.
Komise je tvořena zkoušejícím profesorem a dvěma přísedícími profesory. Absolventovi je vystaven diplom, získává unikátní titul BcMe. a do repertoáru nové kouzlo.

7.13.
Diplom zkoušky OVCE a KOZA je možné obdržet i v hmotné podobě, a to na oficiálním Letním výjezdním semináři. Přebrání diplomu je nutné vykonat osobně na závěrečné slavnosti Letního semináře. Žádosti o převzetí diplomu je nutné zaslat sovou řediteli školy nejpozději 2 týdny před zahájením Letního semináře.

7.14. Profesní dráha

Profesní dráha vyjadřuje RP zaměření obyvatele světa čar a kouzel v jeho profesní sféře. Svou profesní dráhu kouzelník může budovat volbou studovaných předmětů a skládaných zkoušek. Předměty náležející jednotlivým oborům jsou vypsány v Infu o výuce. Základní úroveň znalostí lze získat řádnou výukou, specializační úroveň zkouškami CKÚ a expertní úroveň zkouškou KOZA.

7.15. Kouzelnický akademický klub

Prestižní klub mágů kouzelnického světa, jehož členství lze dosáhnout získáním expertní úrovně profesní dráhy. Klub nabízí VIP možnosti včetně přístupu k runové magii.


8. Povinnosti profesorů

8.1 Pravidelná výuka
Každý profesor Hogwarts učí alespoň jeden předmět pravidelné výuky. Profesor je povinen zabezpečit včasné vložení výkladů a zadání domácích úkolů, stejně jako jejich hodnocení.

8.2
Před začátkem školního roku je každý profesor povinen požádat o otevření předmětů inspektora výuky. Děje se tak zpravidla na výzvu inspektora výuky v Důležitém infu. Předměty, jejichž výklady byly schváleny inspektorem výuky, budou součástí rozvrhu pro aktuální školní rok.

8.3
V případě, že výklady nebudou vloženy do tříd v termínu stanoveném inspektorem výuky, hrozí sankce v podobě stržení bodů vzdělání, peněžité pokuty či neotevření předmětu.

8.4
Profesor má povinnost oznámkovat všechny úkoly nejpozději 14 dní po termínu jejich odevzdání, v opačném případě mu může být udělena pokuta. Inspektor výuky rovněž může plošně vyžadovat povinné vyplňování komentářů u udílených známek. U hůře hodnocených úkolů je doporučeno uvádět komentář i bez přímého požadavku inspektora s vysvětlením a doporučením jak se zlepšit.

8.5
Profesor může za obzvláště vydařené úkoly přidělit bonusové body (kladné i záporné; neplatí pro doplněné omluvené úkoly), v každém případě však je povinen své rozhodnutí řádně odůvodnit v komentáři k úkolu.

8.6
Bude-li profesor nemocen nebo z jiného důvodu nebude moci vykonávat své povolání a včas to oznámí, nebude za neopravení úkolů nijak penalizován. Bude-li třeba, povinnosti týkající se výuky převezme některý z jeho kolegů. Nebude-li to možné, bude třída uzavřena a studentům poskytnuta odpovídající finanční náhrada, bude-li situace dlouhodobější.

8.7 Semináře
Profesor (či zaměstnanec školy) může každý měsíc vypsat libovolný počet seminářů. Jejich vypisování je dobrovolné, termíny se shodují s termíny hodin pravidelné výuky.

8.8
Každý seminář musí být před svým prvním vypsáním schválen inspektorem výuky.

8.9
Každý seminář má v daný moment přidělenou nejvýše jednu třídu. V případě zájmu studentů či vyučujícího může být otevřen znovu v jiném termínu.

8.10
Pro řádnou výuku i semináře se smějí používat jen výklady autorské, tedy psané přímo profesorem. Je přísně zakázáno používat výklady zkopírované z Internetu. Citace je třeba ve výkladu zřetelně vyznačit, vhodné je též uvést jejich zdroj.


9. Bodování

9.1 Bodování studentů
Nejzákladnějším způsobem jak získat body je výuka. Na základě odevzdaných úkolů a esejí získávají studenti body, které se přičítají koleji. Dalším způsobem jsou soutěže, některé však mohou mít odměnu ve formě kouzelnické měny.

9.2 Bodování zaměstnanců
Profesoři získávají Body vzdělání, po dosažení určité úrovně se jim zvedne vzdělání a obdrží nový akademický titul. Body vzdělání se dají získávat různými způsoby. Základním je navštěvování seminářů ostatních profesorů a vypracování úkolů. Dále vypisování nových seminářů a další aktivity.


10. Soutěže

10.1.
Soutěž může vypisovat každý profesor a řádný zaměstnanec. O skutečném uveřejnění soutěže rozhoduje supervisor soutěží, který taktéž autorizuje konečné hodnocení zaslaných příspěvků. Soutěže pro studenty jsou vypisovány tak, aby nezvýhodňovaly žádnou specifickou skupinu.

10.2.
Při vypracovávání soutěže je zakázáno kopírovat jakékoli části z Internetu, či je opisovat z jiných zdrojů, pokud toto není přímo povoleno v zadání soutěže. Je taktéž zakázáno použití AI bez uvedení této skutečnosti a její míry nebo si radit navzájem, pokud se nejedná o kolektivní soutěž.

10.3.
Vypracovaná soutěž se vkládá do adminu (dole pod seznamem soutěží odkaz [Poslat soutěž]). V případě, že je třeba zaslat obrázek, je povoleno zaslat tento podepsaným e-mailem nebo nahrát na nějaký server typu imageshack.us, ovšem obě tyto skutečnosti musí být oznámeny v adminu. Není-li uvedeno v zadání soutěže jinak, je povoleno zaslání pouze jednoho příspěvku. Umožňuje-li to zadání soutěže, může si řešitel vybrat odměnu ve formě bodů či peněz, jinak se vyplácí druh odměny uvedený v zadání, případně body.

10.4.
Příspěvky jsou ohodnoceny nejpozději 14 dní po skončení termínu soutěže. Při nízkém ohodnocení je doporučeno připsat důvod. Zaměstnanci, který nemá dohodnocenu ukončenou soutěž, není umožněno vypsat další. Supervisor soutěží je oprávněn kontrolovat a případně usměrňovat odpovídající výši odměn hodnocených příspěvků. Taktéž je oprávněn po uplynutí určené doby převzít neopravenou soutěž a požadovat od příslušného profesora finanční vyrovnání.

10.5.
Maximální strop hodnocení za soutěž je 60 bodů nebo srpců. Tato hranice se nevztahuje na soutěže mimořádného významu vyhlašované vedením školy.

10.6.
Dlouhodobé soutěže vypisované vedlejšími sekcemi školy (Denní věštec, Sub Salix, Knihovna, Školní obrazárna, Příčná ulice) jsou hodnocené pouze finančně a hodnoceny jsou jen skutečně uveřejněné příspěvky v těchto sekcích. Výše provedených plateb za příspěvky v rámci vypsané soutěže je určena danými sekcemi.


11. Peníze

11.1.
Základní obnos získává při registraci každý člen Světa kouzel.

11.2.
Další peníze lze získat brigádami v Prasinkách či účastí v různých soutěžích.

11.3.
Finanční odměnu lze získat i za uveřejněný článek v kouzelnickém tisku (Denní věštec, kolejní časopisy) a psaním autorské tvorby na Sub Salix.

11.4.
Zaměstnanci dostávají měsíčně plat od ředitele školy, redaktoři od Šéfredaktora Denního věštce.

11.5.
Studenti rozšiřujícího studia mají dále možnost přivydělávat si prostřednictvím občasně vypisovaných stáží na Ministerstvu kouzel, více v příslušné sekci.


12. Denní Věštec

Student či profesor se mohou stát redaktorem Denního věštce. V případě zájmu lze kontaktovat vydavatelství. Pravidla platná pro redaktory určuje šéfredaktor.


13. Famfrpál

Famfrpálové zápasy vypisuje ředitel školy. Bližší informace o průběhu zápasů jsou k nahlédnutí v pravidlech na famfrpálovém hřišti.

14. Soubojový klub

Každý obyvatel hradu se může stát členem Soubojového klubu a účastnit se zápasů, studentům je klub přístupný od 2. ročníku. Výsledek zápasu je ovlivněn mnoha způsoby, silně záleží na zkušenosti a taktice hráče. Bližší informace o průběhu soubojů jsou k nahlédnutí v pravidlech soubojového klubu. Se Soubojovým klubem je spojeno i sklepení, které je přístupné od 3. ročníku.

15. Kvízy

15.1.
Kvízy může vypisovat libovolný zaměstnanec. O skutečném uveřejnění kvízu rozhoduje supervisor kvízů. Každý kvíz obsahuje alespoň 8 otázek a doba pro vyplnění a odeslání kvízu může být časově omezena.

15.2.
Úspěšnost řešení se vyjadřuje počtem získaných mozečků ve statistice postavy. Složitější kvízy jsou označeny hvězdičkou a jsou bodově více hodnoceny. Kvízy starší 30 dnů lze řešit opakovaně, nicméně již bez zápisu do statistik.


16. Příčná ulice a Prasinky

16.1.
Příčná ulice je centrem kouzelnických potřeb. Sem si chodí studenti nakupovat pomůcky do školy. Ráj obchodníků. Pravidla Příčné ulice jsou k nahlédnutí v sekci správa na Příčné ulici.

16.2.
Prasinky jsou centrem kouzelnické zábavy. Sem se chodí studenti i další zaměstnanci školy pobavit do Ďáblovy jámy, ke Třem košťatům, do Siláckého ringu a pod.

16.3.
Prasinky rozšiřují pozice studenta a zaměstnance školy o post obyvatele Prasinek (v případě vlastnění nemovitosti v Godrikově Dole obyvatele Godrikova Dolu). Obyvatelé jsou zproštěni všech standardních pracovních povinností, v případě volných pracovních míst mohou přebrat post zaměstnance. Trvalý status obyvatele Prasinek může získat kterýkoliv student absolvující OVCE nebo zaměstnanec hradu, jehož doba řádného zaměstnání trvala nejméně 7 školních let, pohyb obyvatel po hradě je omezen pouze na veřejné prostory.


17. Godrikův Důl

17.1.
Godrikův Důl je kouzelnické městečko nedaleko školy obsahující obytné rezidence, městský park pak umožňuje setkávání obyvatel hradu s návštěvníky.

17.2.
Majitelem nemovitosti v Godrikově Dole se může stát pouze plnoletý kouzelník mající zaměstnání, z tohoto výčtu jsou tedy vyňati všichni studenti ať řádného nebo rozšiřujícího studia. Nemovitost vyžaduje pravidelnou údržbu nebo pořízení domácího skřítka.

17.3.
Ukazatel zámožnosti. Čím je zámožnost vyšší, tím obyvatel získává přístup k lepším a exkluzivnějším nabídkám v obchodech, to se poprve stává na 150 bodech. Statut zámožnosti lze zvýšit:
- koupí domu, místností, nábytku a vybavení (1x cena v g)
- investicí do domácích skřítků (2x investice g)
- plněním magíků Godrikova Dolu
- splní-li ve vašem domě a za vaší přítomnosti magíka cizí osoba (1 bod zámožnosti za osobu)

17.5.
Některé obrázky nábytku jsou převzaty ze stránek travians.com, společnosti Travian Games GmbH děkujeme za její laskavé svolení.


18. Ministerstvo kouzel

18.1.
Ministerstvo kouzel je samostatný správní orgán dohlížející na dění v čarodějném světě. Eviduje pohyb kouzelníků a informace o kouzelnické populaci. Pro účely spolupráce se Školou čar a kouzel vyčlenilo Odbor pro rozvoj hradu a další příbuzné sekce, které usnadňují fungování kouzelnického světa.

18.2.
Komunikaci se školou má ze strany Ministerstva kouzel na starosti vyčleněný Ministerský pracovník. Školu reprezentuje v komunikaci s Ministerstvem ředitel školy, případně jeho zástupce.

18.3.
Ministerstvo kouzel poskytuje hradu služby čarostavitelství a hradního rozvoje a řeší veškeré technické problémy se školou spojené. S obyvateli hradu komunikuje prostřednictvím Odboru pro styk s veřejností. Ministerstvo pro lepší informovanost zaznamenává určité změny na hradních pozemcích do Evidenční knihy k tomu určené.

18.4.
Ministerstvo škole dále poskytuje služby Střediska kouzelnických profesí, které zaštiťuje personální aktivity hradu. V případě volné pozice některé z hradních funkcí ředitel školy může skrze Středisko vypsat konkurz, do nějž se mohou hlásit všichni zaměstnanci hradu či studenti, kteří splnili zkoušky OVCE. O obsazení pozice rozhoduje ředitel školy spolu s případnými dalšími osobami podle povahy dané funkce.

18.5.
Další službou Střediska kouzelnických profesí je vypisování studentských stáží pro studenty rozšiřujícího studia. Stáže jsou jednorázové pracovní úlohy vypisované na dobu určitou Vedením školy. Studenti se hlásí do standardního konkurzu a v případě naplnění požadavků mohou být Vedením vybráni k nastoupení do stáže. Bližší informace k chodu stáží jsou uvedeny na Ministerstvu kouzel.

18.6.
Ministerstvo disponuje Podatelnou žádostí, kde si obyvatelé hradu mohou zažádat o dočasné zneaktivnění, trvalý odchod či obnovení zneaktivněného účtu. Ministerstvo eviduje tyto aktivity čarodějů na Odboru pro udržování přehledu o kouzelnické populaci.

19. Tresty

19.1.
Za porušování školního řádu jsou udělovány tresty. Používané tresty jsou - Vyhození k jezeru, Školní trest, Uzavření do školního sklepení, Vyloučení (Azkaban).

19.2
Vyhození k jezeru Trest udělují především prefekti a primusové za nevhodné chování ve Velké síni. Trest je okamžitý.

19.3
Školní trest je druhem trestu zadávaným výhradně studentům. Trest může zadat kterýkoliv profesor nebo může vzejít z návrhu Studentské rady. Zadání trestu není profesor povinen sdělit řediteli koleje či řediteli školy. Trest je většinou písemný a jedná se o zpracování tématu zadaného profesorem nebo o jakoukoli činnost prospěšnou škole, maximální délka trestu jsou 2 strany A4. Pokud student trest nevykoná, následuje uzavření do sklepení hradu.

19.4
Vyloučení (Azkaban) je druhem trestu zadávaným komukoli - studentu i zaměstnanci. Trest může zadat ředitel školy. Student toto může navrhnout Studentské radě a ta ho dál předkládá řediteli školy. Vyloučení znamená, že člen Světa kouzel je vyloučen z veškerého dění - nemůže se přihlásit do systému a jeho IP adresa může být zablokována.


20. Opuštění školy

20.1.
Při zjištění přechodného nedostatku času je možno zažádat si na Ministerstvu kouzel (Podatelna žádostí) o zneaktivnění. Tím student zamezí tomu, aby byl zbytečně vyloučen z výuky či obdržel špatné známky pod dojmem profesora, že student o profesorův výklad nejeví zájem. Zneaktivněný student je v seznamu osob uveden šedou barvou. Maximální doba zneaktivnění je pět let, po této době je takovýto student ze školy smazán. Minimální doba zneaktivnění je stanovena na jeden měsíc.

20.2.
Pokud by se někdo z jakéhokoli důvodu rozhodl ukončit studium na naší škole, může si o trvalý odchod svojí postavy zažádat v Podatelně žádostí na Ministerstvu kouzel. Smazané identity lze po podání příslušné žádosti obnovit. Umožňuje se tím zájemcům návrat na školu pod svým původním jménem, koleje a ročníku, což je upřednostňovaný způsob před registrací nového nicku. Na rozdíl od zmrazení lze však obnovu smazaného nicku učinit pouze v době otevřených registrací. Obnovená postava taktéž ztrácí veškerý majetek, nastřádané body a případné jiné výhody.

20.3.
Obyvatelé hradu, kteří nejsou zneaktivnění a jejichž doba nepřítomnosti je větší než dva měsíce mohou být bez dalšího upozornění smazáni, stejně tak studenti s méně než 0 body, nevztahuje se na období letních prázdnin.

hlavní menu
 
 
Nápověda / FAQ
Správa školy
Školní řád
Kolejní místnosti
Obsazení kolejí
Velká síň
Ředitelna
Sborovna
Kabinety
Informace o výuce
Učebny
Semináře
Knihovna
Sovinec
Ošetřovna
Soubojový klub
Famfrpál
Dívčí umývárna
Laboratoř
Starý kumbál
Sklepení
 
svet kouzel
 
Bradavický hrad
Příčná ulice
Prasinky
Godrikův Důl
Ministerstvo kouzel
Denní věštec
Sub Salix
OVCE - KOZA
Výjezdní semináře
Školní obrazárna
Kalendář
 
 
daląí aktivity
 
Havraspárský web
- Corvinus Declaratio
Mrzimorský web
- Žlutý Trimeles
Nebelvírský web
- Lví tlapou
Zmijozelský web
- Hadí král
 
     
další aktivity
 
Kvízy
Bodování
Mamonáři
Soutěže
Seznam osob
Klubovna spolků
Síň slávy
Archiv
 
     
Školní spolky
 
HogPad
Klub Corvina Declaratio
Klub Hadího krále
Klub Lví tlapou
Klub Žlutého Trimela
U Růžové chryzantémy